torsdag 1 augusti 2013

Inget mer trassel - No more mess

Hörlurarna till mobiltelefonen har en säregen förmåga att trassla ihop sig och slå knut på sig själv när man lägger undan dom. Ett bra tips då är att virka in sladdarna, så är trasslet borta.

The headphones to the mobile phone has a peculiar ability to entangle when storing them. A good tip is to crochet the cords.

Sonens mobil med invirkade sladdar. Han ville ha randigt i rosa och svart, och där sladdarna delar sig skulle höger vara rosa och vänster svart.

My sons mobile with crocheted cords. He wanted pink and black stripes, and where the cords divided he wanted right side to be pink and left side to be black.

Vill du ha dina hörlurar invirkade? Under fliken "Vill du beställa?" här ovanför finns min mailadress. För att få sladdar invirkade måste du först skicka mig hörlurarna, jag har inga på lager eftersom det finns en hel uppsjö med olika lurar. Det går att virka in alla möjliga sladdar, behöver inte vara just hörlurar. Pris för ett par invirkade sladdar liknande de på bilden är 50 kr plus porto.

Want your headphones cords crocheted? Click the text "Vill du beställa?"in the top of the blog, there you'll find my email address. To get the cords crocheted you must first send me your headphones, I don't have any in stock as there are quite a lot of different kinds. I can crochet all possible cords, not just headphones. The price for a pair of crocheted cords like those in the picture is 50 SEK plus postage.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar