onsdag 25 september 2013

Översättning av mönster

På svenska:
Har du ett mönster på engelska som du vill ha översatt till svenska? Då kan jag hjälpa dig. Det finns några förutsättningar för att jag ska kunna göra det; för det första att mönstret är på engelska och inget annat språk. För det andra att man har designers tillstånd att översätta och dela/publicera översättningen (jag hjälper gärna till med att fråga designern om lov) och för det tredje att det är ett gratismönster.

Angående köpemönster, så har jag inte medel att köpa alla mönster, och även om jag kunde det kan jag inte dela eller sälja en översättning på ett mönster som någon annan designat. Däremot kan jag kontakta designern och erbjuda denne en svensk översättning som designern kan lägga till i sitt köpemönster - men det förutsätter att någon köper mönstret åt mig eller att jag får mönstret av designern i syftet att översätta.

Jag klarar att översätta alla enkla och medelsvåra mönster från engelska, kanske även mer komplicerade mönster. Är det ett mönster som är gratis och att jag får tillstånd från designern så kommer mönstret att publiceras här i bloggen, utan kostnad. Vill du däremot ha hjälp med att översätta ett köpt mönster måste du eller jag först fråga designern om lov.


In English:
Do you have a pattern in Swedish that you want translated into English? Then I can help you. There are some conditions to consider, first of all that the pattern is in Swedish and no other language. Second, that you have the designer's permission to translate and share/publish the translation (I can ask the designer for permission if you don't want/can do it yourself), and third, that it is a free pattern.

Regarding purchased pattern, I can not share or sell a translated pattern that someone else has designed. However, I can contact the designer and offer her/him a English translation that the designer can add to their patterns on sale - but that assumes that someone buys the pattern for me or that I get the pattern of the designer with the purpose to translate.

I think I'm able to translate all easy and intermediate patterns from Swedish, perhaps even more complicated patterns, however that's something I've never done before. If there is a pattern that's free and I have permission from the designer, then the pattern will be published in this blog, free of charge. If you need help with translating a purchased pattern, you first need to ask the designer for permission.

tisdag 24 september 2013

VåningskakfatJag skapar våningskakfat på beställning! Kanske har du en favoritservis med några udda delar som du vill ha ett kakfat av, eller kanske ett fat av gamla LP-skivor, silverbrickor, porslinsskålar - vad du nu har hemma och vill ha ett kakfat av.

I create storey cake dishes on demand! Maybe you have a favorite china/dinnerware with some odd parts that you want as a cake dish, or perhaps a dish of old LPs, silver trays, porcelain bowls - whatever you have at home and want a cake dish of.


Eller så vill du kanske beställa ett unikt kakfat ihopmatchat av mig? Just idag har jag ett fat för omgående leverans, ett äkta retrofat gjort av två LP-skivor och en singelskiva, för 350 kr inklusive porto inom Sverige. Maila mig på lindasscrapdesign@gmail.com

You can also order a unique cookie dish matched together by me. I have a genuine retro dish made of two LPs and a single disc ready to deliver for 350 SEK including postage within Sweden. Send me an email on lindasscrapdesign@gmail.com

torsdag 12 september 2013

Virkade lurar - Crocheted headsets

Idag virkar jag in sonens nya lurar, så de inte trasslar sig i fickan eller väskan. Beställ för 50 kr + ev porto (observera: jag virkar in de lurar du redan har, så ev porto från dig till mig står du för).

On the hook today, crocheted cords on my sons headset, to prevent entangle when storing. Order for 50 SEK + postage (note: I'll crochet your own headsets, so you'll have to send me them first).

torsdag 29 augusti 2013

Röd volangsjal - Red ruffled scarf


Svårt att fotografera denna färgen, den varmare röd i verkligheten.
Difficult to photograph this color, it's more warm red in real life.

Såld. Sold.
/Välkommen tillbaka - Welcome back

torsdag 22 augusti 2013

Färgglad kofta - Colorful cardigan

Precis lagom till semestern blev dotterns kofta klar, en virkad glad-kofta med klara, härliga färger. Mönstret är publicerat på Hemmets Veckotidnings hemsida, jag gjorde dock en del ändringar på denna.

This was finished just in time for the vacation, my daughter's cardigan, a crocheted happy-cardigan with bright, beautiful colors. The pattern is published on a swedish week magazine website, however, I did some changes on it.
För pris vid beställning, kontakta mig via mail.
For price on ordering, please contact me by email.

Dels virkade jag inte de två sista varven som det stod i mönstret, dels lade jag till en volangkant i vitt. Sen gjorde jag korta ärmar med några ökningar på insidan för bättre passform, och likadan volangkant som på koftan. Sen gjorde jag den till just en kofta istället för en tröja att dra över huvudet - det kom jag dock inte på förrän framstyckets ok var färdigvirkat, så jag klippte upp oket och virkade samma vita kant över klippningen som jag gjort i halsen.

First, I altered the two last rounds on the circle, then I added a ruffled edge in white. I made short sleeves instead of long sleeves and with some increases on the inside of the arm for a better fit. Then I made it a cardigan instead of a sweater to pull over your head - but I didn't  come up with that until the front piece was completed, so I cut it up and crocheted a white edge same as I made on the neckline.

Garnet är 100% bomull och inköpt på Lidl.

The yarn is 100% cotton and purchased at Lidl.

/Välkommen tillbaka.