onsdag 25 september 2013

Översättning av mönster

På svenska:
Har du ett mönster på engelska som du vill ha översatt till svenska? Då kan jag hjälpa dig. Det finns några förutsättningar för att jag ska kunna göra det; för det första att mönstret är på engelska och inget annat språk. För det andra att man har designers tillstånd att översätta och dela/publicera översättningen (jag hjälper gärna till med att fråga designern om lov) och för det tredje att det är ett gratismönster.

Angående köpemönster, så har jag inte medel att köpa alla mönster, och även om jag kunde det kan jag inte dela eller sälja en översättning på ett mönster som någon annan designat. Däremot kan jag kontakta designern och erbjuda denne en svensk översättning som designern kan lägga till i sitt köpemönster - men det förutsätter att någon köper mönstret åt mig eller att jag får mönstret av designern i syftet att översätta.

Jag klarar att översätta alla enkla och medelsvåra mönster från engelska, kanske även mer komplicerade mönster. Är det ett mönster som är gratis och att jag får tillstånd från designern så kommer mönstret att publiceras här i bloggen, utan kostnad. Vill du däremot ha hjälp med att översätta ett köpt mönster måste du eller jag först fråga designern om lov.


In English:
Do you have a pattern in Swedish that you want translated into English? Then I can help you. There are some conditions to consider, first of all that the pattern is in Swedish and no other language. Second, that you have the designer's permission to translate and share/publish the translation (I can ask the designer for permission if you don't want/can do it yourself), and third, that it is a free pattern.

Regarding purchased pattern, I can not share or sell a translated pattern that someone else has designed. However, I can contact the designer and offer her/him a English translation that the designer can add to their patterns on sale - but that assumes that someone buys the pattern for me or that I get the pattern of the designer with the purpose to translate.

I think I'm able to translate all easy and intermediate patterns from Swedish, perhaps even more complicated patterns, however that's something I've never done before. If there is a pattern that's free and I have permission from the designer, then the pattern will be published in this blog, free of charge. If you need help with translating a purchased pattern, you first need to ask the designer for permission.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar